Det er fortsatt ikke forsent!

jente,sørumsand_vgs,park
Foto: Anne Berit Ersnes

Sofie 1MKA har skrevet og lest inn et følelsesladet dikt om klimaendringer, og hva vi står overfor om vi ikke gjør noe nå.

«Jeg tenker ikke på det hele tiden, men jeg prøver å ta gode valg ved f.eks å å bruke resirkulerbare materialer, sier Sofie. «Jeg bekymrer meg mest for kommende generasjoner, hvilken verden de skal leve i. Om de skal oppleve at det blir så forurenset at det blir vanskelig å puste. »

Diktet er svar på prøveeksamen, som nettopp er gjennomført i 1MKA, hvor Sofie er elev. «Det som var utfordrende da jeg jobbet med dette var å klare å få frem ordene tydelig samtidig som jeg fikk frem følelsene. For det var det jeg var ute etter i oppgaven min, å spille på følelser, fordi jeg tenker at følelser virker sterkere enn fakta.»

«Budskapet er at det er fortsatt ikke for sent å gjøre noe, vi kan få verden ren igjen om vi bare står sammen» Sofie


Hør diktet her: