Foto: David Einan

Foto: David Einan

Illustrasjon til diktet «Jeg hadde tenkt» av Rudolf Nilsen