Dikt av Rudolf Nilsen

Dikt av Rudolf Nilsen

Diktet av Rudolf Nilsen