Fremtidskonferansen 2017

ungt_entrepenørskap,innovasjpnscamp, sørumsand_vgs
Vinnerne av innovasjonscampen, Fremtidskonferansen 2017.

Svgs-treats, fadder-organisasjon, kule midttime-aktiviteter. Dette er bare noen  av ideene som ble utviklet under Innovasjonscampen på Fremtidskonferansen på Sørumsand vgs 28.mars.2017.

Konferansen startet i Bingsfosshallen. Den norsk-pakistanske skuespilleren Assad Siddique som blant annet har spilt i Hotel Cæsar holdt innledningsforedraget.
Petter Skottland fra UE Akershus  informerte om dagens oppdrag og program. Elevene ble oppfordret til å tenke ut av boksen, og Skottland påpekte viktigheten av å ikke nøye seg med den første og beste ideen.

De første ideene er de opplagte. Dere må jobbe videre for å komme på de virkelig innovative løsningene

Dagen var organisert med tett program og korte tidsfrister. Men først fikk alle elevene havregrøt i kantina. Uten mat og drikke duger som kjent helten ikke.

Problemstillingen  på årets innovasjonscamp var: Hvordan kan skolemiljøet utvikles for å få frem positive holdninger til hverandre, og samtidig føre til et bedre læringsmiljø på Sørumsand vgs? Hvilke tiltak og løsninger kan fremme økt trivsel, holdninger og tilstedeværelse.

Elevene jobbet i grupper på tvers av klasser og avdelinger. Juryen kåret ut vinnerne, ialt elleve grupper itil finalen. Disse gruppene presenterte så sin ide i Bingsfosshallen for hele skolen.

Hvem vant? Jo det var gruppe 12 med SVGS-treats, en app for å motivere elevene og for å utvikle det sosiale miljøet på skolen. Virkelig en løsning for fremtiden!

Foto: Thor Ole Sanne