Gøy med Gründercamp

gründercamp,mediefag,sørumsand, sørumsand_bibliotek
Eva og Jegane vant førstepremie på gründercampen

VG1 på medier og kommunikasjon ved Sørumsand gjennomførte gründercamp i regi av Ungt Entrepenørskap på åpen skole 18.januar. Oppdraget som skulle løses var markedsføring og utsmykning av det nye biblioteket på Sørumsand.

Gründecamp er en intensiv måte å jobbe kreativt på. Elevene jobbet i grupper, og konkurrerte om å presentere det beste forslaget til markedsføring av biblioteket og utsmykning av ungdomshjørnet.
En ekstern jury valgte ut det beste bidraget. Den eksterne juryen bestod av Petter Skotland fra Ungt Entrepenørskap, Erik Vea, spesialkonsulent for kultur i Sørum, og Andreas, praktikant på Sørum bibliotek. Gruppen som vant bestod av Eva og Jegane