Lovlig plagiat

Grant_wood,maleri,illustrator,sørumsand_vgs,medieuttrykk
Maleriet American Gothic gjenskapt i Adobe Illustrator

Makkergruppene i 1MKA på Sørumsand vgs fikk et kunstverk hver som skulle gjenskapes ved å bruke penneverktøyet og Live Paint i Adobe Illustrator.
Malerier av følgende kunstnere var valgt ut: Michelangelo, Edvard Munch, Grant Wood, Tamara de Lempica og Frida Kahlo. Bildet ble delt i like store deler, og elevene jobbet med en bit hver. Så ble de tegnede bitene satt sammen og hengt opp på veggen.
Elevene ble utfordret til i tillegg å velge et eget bilde, og bruke samme teknikk på dette for å få nok øvelse i teknikken. I tillegg skulle de lage et WordPress-innlegg der de presenterte originalverk og kunstner, og sitt eget arbeide.

Prosessen var både lang og vanskelig, men det var også morsomt. Jeg ble ganske fornøyd med hvordan bildet ble seende ut til slutt, og jeg kunne tenkt meg å gjøre noe liknende i fremtiden.

Simen

MAKKERGRUPPENES KUNSTVERK
Der det mangler en bit er originalverket plassert inn. Dette gjelder Frida Kahlo og Michelangelo sine bilder.
Bitene har litt forskjeller i farge-holdning og størrelse, men det er likevel enkelt å se kunstverkene som en helhet.

Jeg syns oppgaven var gøy, så oppgaven var enkel å gjøre

Oliver

EGENVALGTE BILDER
Her er noen egenvalgte bilder gjenskapt i Illustrator. Her finner vi både kjæledyr, bil, portretter av medelever og en hiphop-kunstner ved navn Tyler the Creator.

Overskriften i dette innlegget er lovlig plagiert fra Kristoffer Vo, 1MKA

Lærer på prosjektet: Torbjørg E. Moen