Med svart belte i Illustrator

tegning,tamara_de_lempica,art_deco
Maleri av kjente kunstnere er delt opp i biter. Elevene har tegnet en bit hver i illustrator

IMKA har fordypet seg i Adobe Illustrator. I første del av oppgaven fikk de utdelt hver sin bit av et kjent maleri som de så skulle gjengi i Adobe Illustrator. Å bruke penne-verktøyet krever øvelse, man skal ha tegnet endel streker for å bli god! Fargelegging med Live Paint gikk som en lek.

Maleri av Paul Gauguin gjengitt i Adobe Illustrator av 1MKA
Tor-Anton, Elias og Christian har tegnet en bit hver av Paul Gauguins maleri Arearea (Happiness)


I del to av oppgaven som vises under har elevene valgt bilder selv, for så å tegne og fargelegge i Illustrator.

En strek her og en strek der, og vips så blir det et helt bilde!

Det tok helt av, og mange nøyde seg ikke med et bilde, men flere. Mye fint har blitt produsert, og elevene har blitt mestere med penneverktøyet.