Mise en scène

mise en scene
Mise en scène

Elevene på vg2MK  har i  2014/15 jobbet med  Mise en scène.

Det er et begrep som beskriver hva vi ser i en scene. Historien formidles like mye gjennom det visuelle uttrykket som gjennom tale eller direkte handling.
Helheten ligger i detaljene. Ingenting blir overlatt til tilfeldighetene.
https://no.wikipedia.org/wiki/Mise_en_sc%C3%A8ne

Eksempelvis kan en manipulere seeren ved bruk av disse virkemidlene: kostymer, rekvisitter, fargebruk, lyssetting.
I denne oppgaven kunne det også brukes musikk som virkemiddel.