Og det ble lyd!

audition,redigering,lyd,mksørumsand
Intens konsentrasjon om redigering av lyd i Adobe Audition

Niendeklassinger fra Bjørklangen, Bråte, Aursmoen og Østersund fikk prøve seg i lydfaget. «Veldig flinke og talentfulle lydelever», forteller Rune Breck som var lærer på Utdanningsvalg denne dagen.

Rune Breck er til daglig lydlærer på medier og kommunikasjon, Sørumsand. Silje M. Kjensli og Martine Kristiansen fra 2kma fungerte som hjelpelærere.
Dagen startet med en liten forelesning om lyd, før den praktiske oppgaven ble presentert. Elevene  kunne velge mellom å lage en enquête, et hørespill eller en nyhetssak.
Intervjuer og lydopptak ble gjort på Sørumsand videregående skole i grupper. Etterpå skulle lydopptakene redigeres sammen til ferdig produkt. Programmet som ble brukt for å redigere var Adobe Audition.

Foto: Silje M. Kjensli