Politisk engasjerte elever

ungdommens_pressekonferanse,mksørumsand,perspektivmeldingen,sørumsand_vgs
Tuva N. Skorsdad og Iver Løkken Schøyen stiller spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner

av Oliver Olsen Ødegård, 3MKA
Sørumsand VGS

Elevene i 3MKA her på skolen fikk onsdag 10.03 anledning til å stille spørsmål til Norges finansminister Jan Tore Sannner på TV2s pressekonferanse for ungdom.

-For at dere skal få en trygg skolehverdag, må vi klare å få smitten ned, svarte Sanner på et av spørsmålene til Ronja Lid og Julia Teigland. 

En av løsningene som ble presentert i perspektivmeldingen var at flere måtte komme seg i jobb. Spørsmålet til Lid og Teigland handlet om hvordan myndighetene har tenkt til å få færre til å droppe ut av videregående i den usikre tiden vi lever i med hjemmeskole, og med de psykiske utfordringene mange strever med.

Sanner fortalte også at det er derfor myndighetene forsøker å ha mest mulig undervisning på skolen.

Utdatert eksamensform?

-Skolesystemet er et av de offentlige organene som har hatt minst utvikling de siste årene. Mange unge mener at særlig eksamensformen er utdatert. På hvilken måte har dere jobbet med reformasjon av skolesystemet og eksamensformene, hvis en ser bort ifra fagfornyelsen, spurte Lid og Teigland også til finansministeren.

-Jeg mener at vi har fått en skole som er mer moderne, svarte Sanner til jentene. 

Han sa at de har tilpasset læreplanene til dagens samfunn, og at eksamen er viktig for å kunne få en annen enn faglæreren til å vurdere eleven.

-Det er viktig å se på overgangen fra ungdomsskolen til videregående, legger Sanner til. Han sa det er på grunn av det mange som ikke vet hvilken linje de skal velge.

-Hvilke arbeidsplasser vil erstatte oljesektoren?

I perspektivmeldingen står det at oljeinntektene kommer til å gå ned i løpet av de neste årene, og Tuva Skorstad og Iver Løkken lurte på hva som må gjøres for å erstatte en så sentral inntekt.

-Den kommer til å synke med omtrent 60% innen 2050, så vi kommer til å ha ganske så mye olje- og gassvirksomheter fremover, men det kommer til å bli mindre inntekter. Jeg tror vi kommer til å se mye innenfor teknologiområdet, svarte finansministeren til elevene.

Han fortsatte med å si at mange av de som jobber innenfor olje- og gassektoren er høyt utdannet og kan ta med sin kompetanse videre i en annen virksomhet. 

-Jeg tror det vil vokse frem mange grønne arbeidsplasser, som gjør at vi får og folk får en jobb å gå til, avsluttet Sanner med å si.

Færre  jobbmuligheter på grunn av pandemien?

Skorstad og Løkkens neste, og siste spørsmål fra Sørumsand gikk som følger:

-Å ha en jobb gir læring, skaper fellesskap og er den beste forsikringen mot fattigdom. På grunn av den globale pandemien vi står ovenfor, har mange mistet jobben eller blitt permittert. USA sto ovenfor en lignende økonomisk situasjon under børskrakket i 1929. De løste økonomien ved hjelp av Keynes metode som gikk ut på å øke den offentlige etterspørselen. Hvordan har dere tenkt til å hindre at arbeidsledigheten øker, og at risikoen for at flere unge står uten fast jobb i fremtiden? Kan eventuelt Keynes metoden være en midlertidig løsning, spurte Skorstad.

Sanner svarte at de har brukt Keynes metode en del nå, og at det er få finansministere som har brukt så mye penger på så kort tid som det Sanner har gjort.

-Det er fordi bedrifter har blitt pålagt å stenge virksomheten, og mange arbeidstakere har mistet jobben. Da har vi kompensert for dem, forklarte Sanner. 

Han fortsatte med å si at denne krisen vi er i nå ikke er lik den på 20-tallet, og når smitteverntiltakene tas ned, vil mange av disse arbeidsplassene komme tilbake igjen.

-Men det er noe som er blitt borte. Derfor bruker vi mer penger nå til å øke kompetansen, og sørge for at flere får den utdanningen de trenger for å komme tilbake i jobb, avsluttet finansminister Jan Tore Sanner med å si.