«Byens Metafysikk» av Rolf Jacobsen

illustrasjon,bilde,animasjon,mk-sørumdsand
Espens illustrasjon til Rolf Jacobsens dikt "Byens Metafysikk" av Rolf Jacobsen.

Se hvordan elevene i VG3MK har visualisert diktet under av Rolf Jakobsen

Byens metafysikk av lyrikeren Rolf Jacobsen (1907-1974):

Under rennestensristene,
under de skimlete murkjellere,
under lindealleenes fuktige røtter
og parkplenene:

Telefonkablenes nervefibre.
Gassledningenes hule blodårer.
Kloakker.

Fra østens skyhøye menneskealper,
fra vestens villafasader bak spirea
– de samme usynlige lenker av jern og kobber
binder oss sammen.

Ingen kan høre telefonkablenes knitrende liv.
Ingen kan høre gassledningens syke hoste i avgrunnen.

Ingen kan høre kloakkene tordne med slam og stank
hundre mil i mørke.
Byens jernkledde innvolder
arbeider.

Men oppe i dagen danser jo du med flammende
fotsåler over asfalten, og du har silke mot navlens
hvite øie og ny kåpe i solskinnet.

Og oppe i lyset etsteds står jeg og ser hvordan
cigarettens blå sjel flagrer som en kysk engel
gjennem kastanjeløvet mot det evige liv.

(Fra Jord og jern, 1933)