VisuaIllustrasjon: Andy Gahona

VisuaIllustrasjon: Andy Gahona

Illustrasjon til diktet «Byens metafysikk» av Rolf Jakobsen