Emily A. S. Marouga

byning,foto,mksørumsand
Foto: Emily A. S. Marouga

Budskapet i bildene mine var former og moderne bygg. Jeg ville få bygg man kan se på som litt «kjedelige», til å virke mer interessante ved å få frem mønster, former og den moderne arkitekturen. 

Emily A. Marouga