Sofie Røtterud

øyne,kortfoto,mksørumsand
Foto: Sofie Røtterud

Historien avhenger helt av hvilken rekkefølge man ser dem i. 
Det kan enten vise en person som vinner eller taper.  

Sofie Røtterud

Foto: Sofie Røtterud