Streik 22.Mars

klimastreik, journalistikk,nyhet,mediefag,mksørumsand
Foto: Johanna Marie Kottmann Izurieta

Av Johanna Marie Kottmann Izurieta

Fredag 22. Mars er det nasjonale arrangementet for skolestreik. I denne anledning dropper barn og ungdom i hele Norge skolen, for å streike, i håp om at regjeringa på denne måten vil høre på de som skal leve videre her på jorden i mange år til.

Mange av de som streiker har ikke stemmerett og dette er derfor deres eneste mulighet til å bli hørt. De streikenes krav til regjeringen er, i følge Oslo Natur og Ungdom: 

  1. Kutte 55% av norske utslipp innen 2030 (sammenlignet med 2005-nivå) 
  2. 65 mrd årlig til klimafinansiering i u-land
  3. Ingen flere oljefelter

Flere barn og ungdommer, samt voksne møtte opp uten for stortinget. Blant disse var de fleste engasjerte små og store med kreative plakater og rop, som ønsket eller krevde å bli hørt. Programmet for streiken startet klokken 12, men flere møtte opp så tidlig som klokken 8. Noen var der så kort som noen få minutter, men de aller fleste deltok i streiken i flere timer. 

Streiken har vært mye omdiskutert og enkelte mener det bare er tull og at det ikke vil endre noen ting, noen mener også at det er mye annet ungdommen må være klar over og at det er viktigst at de gjør det de kan først, før de klager på regjeringen. Selv om organisasjonen som arrangerer streiken (natur og ungdom) er enig i dette, mener de også at det ikke er noe enten-eller dilemma, men at vi må gjøre begge deler for å redde jorden. 

klimastreik,protest,ungdom,demonstrasjon,oslo
Streiker for miljøet