Provoserende malerier – digitale tegninger

mksørumsand,elever,klasserom
1MKA jobber med uttrykkshistorie og pennetegning i illustrator

1MKA har en periode jobbet med uttrykkshistorie og Adobe Illustrator. Elevene har jobbet i grupper. Hver gruppe har fått utdelt hver sin kjente kunstner/maleri som de skulle finne ut mer om. Så har de gjengitt hver sin del av maleriet som pennetegning i Illustrator. Malerne har det til felles at de klarte å vekke forargelse i sin samtid, Ja noen av dem må endog sies å ha skapt skandale med penselstrøkene sine. Malerne er Christian Krogh, Frida Kahlo, Tamara de Lempica og Edward Munch.

Dagen derpå utløste i samtiden voldsomme reaksjoner. Munchs verker var regnet som farlige, de ble sett på som en trussel mot kunsten, smaken og moralen. Forargede fedre fant det ikke lenger forsvarlig å ta sine døtre med i Norges nasjonalgalleri og utsette dem for denne humbugmalerens elskende kvinner, berusede skjøger og syke piker.[11]

https://wiki.uio.no

Her er pennetegninger etter kunstverk utført av 1MKA:

Elevene arbeider flittig med prosjektet:

Men, ingen blir god i pennetegning uten masse øvelse, så siste del av prosjektet var å tegne selvvalgte motiver.

Og her er noen av elevenes selvvalgte motiver tegnet i Adobe Illustrator:

Lærere på prosjektet: Helle Andreassen og Torbjørg Eiesland Moen