Skidagen på Sørumsand vgs smeltet!

foto illustrasjon avis utdanningsvalg sørumsandvgs
Foto: Julian Martens Meyer

Niendeklassinger ved Bingsfoss, Melvold og Østersund har vært på utdanningsvalg på Sørumsand vgs. Oppdraget var å lage en illustrasjon til en nyhetssak. Elevene har vært ute med kamera og fotografert snøsmeltingen.

Etter å ha fotografert skulle illustrasjonene  settes sammen i en ferdig layout. Overskriften skulle være «Siste: Skidagen på Sørumsand vgs smeltet bort». Resten av teksten er Lorum ipsum-tekst.
«Lorem ipsum brukes som fylltekst i grafisk design og sideombrekking for å demonstrere det grafiske utseende før den endelige teksten er klargjort»

Elevene har vært kreative og flinke og funnet mange gode motiver som illustrerer den dramatiske overskriften godt.

Lærer var Anders Henriksen, fotolærer på Medier og kommunikasjon ved Sørumsand vgs.