Til ungdommen

video,mksørumsand,mediefag,sørumsand_vgs
Tina Stolpnes har laget en video som oppfordrer ungdommen til å engasjere seg for en rettferdig verden

Rettferdighet var tema for prøveeksamen i medieuttrykk i Vg2MK. Tina Stolpnes valgte kampanjeoppgave, og laget en video. Målgruppen for videoen er ungdom, og budskapet er at unge mennesker må ta ansvar ved å engasjere seg, stå opp for seg selv og andre. Bare slik kan man oppnå et rettferdig samfunn.

«Hjelp å beholde rettighetene for alle. Dine valg bygger en fremtid » 

Siden dette er en skoleoppgave har Tina brukt musikk fra internett.
Music composed, orchestrated, and mixed by Zack Hemsey


Video: Tina Stolpnes