Trygghet med Twitter

politi besøk sørumsand vgs

-Sosiale medier gir oss mulighet til å gi raske meldinger om hva som skjer, og det skaper trygghet. Det er positivt at folk får et innblikk i politihverdagen. Åpenhet er en forutsetning for tillit, sier kommunikasjonsrådgiver i Politiet, Tonje Taylor.

Kommunikasjonsrådgiveren ble invitert til VG2 for å fortelle om hvordan det er å jobbe med informasjon. Begreper som presseetikk, krisekommunikasjon, intern- og ekstern kommunikasjon, medieovervåkning og mediekontakt ble forklart med praktiske eksempler fra Taylors egen arbeidshverdag. – Informasjonsarbeid kan være krevende. Vi må vite at informasjonen vi gir er feilfri og blir gitt av rett person. Motstridene meldinger kan føre til usikkerhet og misforståelser. I tillegg er det en god del informasjon som er taushetsbelagt, så du skal vite hva du snakker om. Kommunikasjonsarbeid under kriser, for eksempel, er noe vi øver mye på, forteller Taylor.

Hvilke egenskaper trenger du som kommunikasjonsrådgiver, lurte en av elevene på.

-God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk er viktig. Jeg må jobbe både selvstendig og i team, så gode samarbeidsevner er avgjørende. Hver dag møter jeg forskjellige mennesker, alt fra jurister, journalister, ofre og pårørende. Alle skal møtes med respekt, og det er viktig å både ha hjerte og hodet med seg, forteller hun.